Giỏ hàng

Bạn Nguyễn Phương

Nhiều khi ngày khó ở làm cái gì cũng kiểu mệt mỏi xong khó chịu vì nắng nóng xong đóng bỉm 😭 , đã thế chả mặc được cái quần gì sáng màu , cuộc đời tràn ngập màu đen luôn. Nhưng từ khi có cốc nguyệt san Ovacup, cuộc đời mình đã thay đổi thật sự

Danh mục tin tức

Từ khóa

1900 599 919